Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden aankoop van dieren bij 't Knaagplein

Het welzijn en de zorg voor dieren is voor ons het belangrijkste. Dat is waarom het essentieel is om duidelijke richtlijnen en voorwaarden vast te stellen om ervoor te zorgen dat zowel onze klanten als onze dieren worden beschermd.

Wij nodigen al onze gewaardeerde klanten uit om deze voorwaarden grondig te lezen en te begrijpen voordat zij besluiten om onze dieren aan te schaffen. Het welzijn van de dieren staat bij ons voorop, en we delen graag onze normen en verwachtingen om ervoor te zorgen dat onze dieren de best mogelijke zorg en behandeling krijgen. Het niet naleven van deze voorwaarden kan juridische gevolgen hebben en kan schadelijk zijn voor het welzijn van de dieren.

Het welzijn, de verantwoordelijkheid en de zorg voor onze dieren staan voorop. Bij elke aankoop die wordt gedaan zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat de dieren die ons verlaten met liefde, zorg en respect worden behandeld. Wij geloven er in dat elk dier recht heeft op een gezond en gelukkig leven. Wij streven ernaar om dit te waarborgen in alles wat wij doen. Voor ons is het belangrijk dat elk dier dat de ons verlaat wordt opgenomen in een liefdevol en zorgzaam gezin.

Wij erkennen dat de verantwoordelijkheid voor een dier verder gaat dan alleen de tijd voor de aankoop. Dit brengt met zich me dat er voortdurende betrokkenheid, zorg en liefde gedurende hun hele leven moet plaatsvinden. Daarom voorzien wij onze klanten van uitgebreide informatie over dierenverzorging, gedrag en gezondheid. Wij geloven dat door bewustzijn te creëren en mensen te informeren, wij een positieve verandering kunnen bewerkstelligen in de manier waarop dieren worden behandeld en verzorgt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat elk dier de liefde en zorg krijgt die het verdient en dat hun welzijn altijd voorop staat.

We willen benadrukken dat we altijd beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden, verduidelijking te bieden en advies te geven aan onze klanten. Onze toewijding aan het welzijn van onze dieren is onbeweeglijk en we verwachten hetzelfde van onze klanten.


Inhoud

Algemene voorwaarde aankoop van dieren ’t Knaagplein. 1

Verzorging en Behandeling van Dieren. 4

Goede verzorging volgens behoeften. 4

Onderhoud van het Leefgebied. 4

Voeding volgens Advies. 4

Verrijking van het Leefgebied. 4

Geen Mishandeling. 4

Toezicht in het bijzijn van kinderen. 5

Respect voor de behoeften van dieren. 5

Ziekte. 6

Ziekte na Aankoop. 6

Melding van ziekte. 6

Voorwaarden voor garantie. 6

Controle voor aankoop. 7

Overlijden na aankoop. 7

Overlijden door Fok gerelateerde Symptomen. 7

Overlijden binnen een korte periode. 7

Oorzaak overlijden. 7

Voorwaarden voor garantie in geval van ziekte of overlijden. 7

Koppelen van dieren. 9

Verantwoordelijkheid voor ziekte of gedragsverandering. 9

Gedragsverandering na Koppeling. 9

Verantwoordelijkheid voor ons dier 9

Koppelen door de Klant 9

Gedrag en uiterlijke kenmerken van dieren. 10

Gedrag en Gedragsverandering. 10

Uiterlijke Kenmerken. 10

Castratie bij Dieren. 10

Castratieverklaring. 10

Verantwoordelijkheid voor Castratie en Complicaties. 10

Gedragsverandering na Castratie. 11

Voorwaarden voor Castratie. 11

Enting van Konijnen. 12

Vaccinatie en Vaccinatieboekje. 12

Jaarlijkse Vaccinatie. 12

Beperkte garantie. 12

Aankoop van een Drachtig Dier: 12

Terugbrengen van Dieren en Verzorging volgens Onze Instructies. 12

Bewustzijn van gedragsverandering en groei 12

Terugbrengen van Dieren. 13

Terugbrengen van dieren die niet langer verzorgd kunnen worden. 13

Niet voor Consumptie. 13

Verzorging en Behandeling van Dieren

Goede verzorging volgens behoeften

Onze dieren moeten te allen tijde goed worden verzorgd volgens hun specifieke behoeften. De specifieke behoefte van het dier staan aangegeven in het informatieboekje dat bij de aankoop van het dier is verstrekt. Daarnaast is het informatieboekje ook te vinden op onze website.

Onderhoud van het Leefgebied

Het regelmatig schoonmaken van het hok of het leefgebied van je huisdier is van essentieel belang voor het welzijn en de gezondheid van je dier.  Een schone leefomgeving voorkomt niet alleen onaangename geuren, maar is ook cruciaal om te voorkomen dat je huisdier ziek wordt. Daarnaast biedt het je huisdier niet alleen een comfortabele woonomgeving, maar draagt het ook bij aan hen fysieke gezondheid.

Voeding volgens Advies

Uw huisdier moet worden gevoerd volgens het voedingsadvies dat bij het dier hoort. Het volgen van het juiste voedingsadvies is van belang voor de gezondheid van het welzijn van onze huisdieren. Elk dier heeft specifieke voedingsbehoeften die afhankelijk zijn van hun soort, ras, leeftijd en grootte. Het verstrekken van evenwichtige en voedzame voeding afgestemd op deze individuele behoeften speelt een belangrijke rol in het algehele welzijn van uw huisdier.

Het voedingsadvies is te vinden in het informatieboekje welke tijdens de aankoop van uw huisdier wordt meegegeven. Het advies is voor uw huisdier ontworpen om ervoor te zorgen dat de dieren de essentiële voedingstoffen binnenkrijgen die ze nodig hebben om te groeien en een gezond immuunsysteem te behouden. Over- of ondervoeding kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, zoals obesitas en tekorten aan belangrijke voedingsstoffen. Wanneer het voedingsadvies niet wordt opgevolgd kan t’ Knaagplein niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsproblemen of andere nadelige gevolgen van het dier.

Verrijking van het Leefgebied

Het bieden van toegang tot verrijking, zoals speelgoed en activiteiten, is van onschatbare waarde voor de fysieke en mentale gezondheid voor uw huisdier. Het hebben van speelgoed kan de stress van uw dier verminderen en geeft hun een gevoel van veiligheid en comfort, dit is essentieel voor hun algehele welzijn.

Geen Mishandeling

Onder geen enkele omstandigheden mogen dieren worden mishandeld. Dieren verdienen respect, zorg en een leven vrij van fysiek of mentaal leed. Mishandeling van dieren is niet alleen wreed, maar is ook in strijd van de fundamentele rechten van het dier. Mishandeling kan juridische consequenties hebben.

Toezicht in het bijzijn van kinderen

Het is van groot belang om kleine kinderen nooit alleen met dieren achter te laten, omdat kinderen vaak sterker zijn dan dat zij beseffen. Hoewel de interactie tussen kinderen en dieren van onschatbare waarde is voor hun emotionele ontwikkeling, kan onbedoeld ruw gedrag van een kind ernstig letsel bij het dier veroorzaken. Kleine kinderen hebben nog niet de volledige controle over hun kracht en motorische vaardigheden wat kan leiden tot onbedoelde situaties zoals trekken aan staarten, oren, poten of zelfs onhandige pogingen om het dier op te tillen. Dit kan leiden tot defensieve reacties van het dier zoals bijten of krabben.

Door altijd toezicht te houden op de interactie tussen kinderen en dieren kunnen ongelukken worden voorkomen. Het is belangrijk om kinderen te leren respectvol en voorzichtig met dieren om te gaan. Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om kinderen te leren hoe zij zich het beste kunnen gedragen rond dieren. Door toezicht te houden en kinderen bewust te maken van de behoefte en grenzen van het dier, kunnen we een veilige omgeving creëren waarin zowel kinderen als dieren harmonieus kunnen samenleven en leren van elkaars gezelschap.

Respect voor de behoeften van dieren

Wij benadrukken dat klanten worden geacht de behoeften van hun dieren te respecteren en te handelen in het beste belang van het dier. Dieren zijn geen knuffels of speeltjes, maar levende wezens met hun eigen unieke behoeften en gevoelens. Het is van groot belang om hun fysieke en emotionele welzijn serieus te nemen. Elk diersoort heeft eigen specifieke eisen voor voeding, beweging, ruimte en verzorging. Alle informatie is te vinden in het informatieboekje welke u bij de aankoop van het dier meekrijgt.

Dieren verdienen liefdevolle zorg, aandacht en respect. Ze voelen pijn, vreugde en verdriet. Door hen met empathie en mededogen te behandelen kunt u zorgen voor een lang, gezond en gelukkig leven voor uw huisdier. Het respecteren van de behoeften van de dieren betekent niet alleen het vervullen van de basisbehoefte van het dier, maar ook het bieden van een liefdevolle en stimulerende omgeving waar in ze kunnen bloeien en een waardevol onderdeel van uw leven kunnen zijn.

 

Ziekte


Ziekte na Aankoop

Als uw pas gekochte dier binnen een periode van 14 dagen ziek wordt bieden wij u de volgende opties aan:

  • Terugbrengen:
  • U heeft het recht om het dier terug te brengen naar onze winkel. We nemen de verantwoordelijkheid om het dier te behandelen en te verzorgen, met als doel het herstel van de gezondheid. Zodra het dier is hersteld, kunt u het weer ophalen en naar huis nemen.
  • Ruilen:
  • Indien gewenst, kunt u het zieke dier ruilen voor een vergelijkbaar dier uit ons assortiment. Deze bepaling hebben wij opgenomen, omdat we geloven in de gezondheid van onze dieren. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat u als klant tevreden bent met uw aankoop. Onze samenwerking met vertrouwde dierenartsen geeft ons vertrouwen in hun expertise en zorgt ervoor dat de behandeling van zieke dieren optimaal is.

Als u ervoor heeft gekozen om uw dier terug te brengen en behandeling van het dier niet succesvol is, dan heeft u recht op de volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van het dier.

Wanneer het dier ziek is en dat blijkt een erfelijke ziekte te zijn dan geldt er een garantie periode van 6 maanden.

Als u het dier naar uw eigen dierenarts brengt, dan vergoedt ’t Knaagplein deze kosten niet. Zoals hierboven vermeldt kunt u het dier bij ’t Knaagplein terugbrengen of indien gewenst omruilen voor een vergelijkbaar dier uit ons assortiment.

Melding van ziekte

Klanten dienen eventuele ziektes of gezondheidsproblemen bij het dier onmiddellijk aan ons te melden. Dit dient te gebeuren zodra u symptomen of problemen bij het dier opmerkt. Het is van groot belang dat u ziektegevallen onmiddellijk aan ons rapporteert, bij voorkeur met foto's of video's. Hierdoor kunnen we snel handelen en het probleem aanpakken, wat de kansen op herstel vergroot. Als dit niet onmiddellijk wordt gemeld dan is ’t Knaagplein niet aansprakelijk en heeft u geen recht op terugbetaling.

Voorwaarden voor garantie

Als u een week wacht voordat u om advies vraagt nadat u een ziekte bij het dier heeft geconstateerd, vervalt de garantie. Dit komt omdat vertraagde melding de kans op een succesvolle behandeling kan verminderen. Wij raden u ten zeerste aan om problemen direct aan ons te melden. Als het dier bij aankomst thuis al symptomen van ziekte vertoont, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Op deze manier kunnen we nagaan of het probleem mogelijk is ontstaan na aankoop. Hetzelfde geldt voor symptomen die u opmerkt bij een dier in de winkel. Deze dienen ook onmiddellijk aan ons te worden gemeld, zodat wij de nodige actie kunnen ondernemen.

Controle voor aankoop

Wij bieden klanten de mogelijkheid om samen met onze deskundige medewerkers het dier grondig te controleren voorafgaand aan de aankoop. Dit geeft u de kans om te verifiëren of het dier in goede gezondheid verkeert, voldoet aan uw verwachtingen en geschikt is voor uw levensstijl. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat u als klant goed geïnformeerd bent en dat u met volledig vertrouwen uw aankoop kunt doen. Door u de gelegenheid te bieden om het dier te controleren, willen we ervoor zorgen dat u tevreden bent met uw keuze.


Overlijden na aankoop

Wij begrijpen dat het verlies van een dier na aankoop emotioneel en zorgwekkend kan zijn.

Overlijden door Fok gerelateerde Symptomen

Als een dier komt te overlijden binnen 6 maanden als gevolg van symptomen die door de fokker zijn veroorzaakt en deze symptomen worden erkend door onze dierenarts, dan heeft de klant het recht om kosteloos een nieuw dier te ontvangen. Deze bepaling is opgenomen om ervoor te zorgen dat klanten geen financiële last dragen voor problemen die inherent zijn aan de fokpraktijken van de dieren.

Overlijden binnen een korte periode

Als een dier binnen een te korte periode na aankoop overlijdt hebben klanten ook recht op kosteloos een nieuw dier. De lengte van deze periode kan variëren afhankelijk van de situatie en de diersoort. Dit biedt bescherming aan klanten tegen onverwacht vroeg overlijden van hun aangekochte dier.

Oorzaak overlijden

In gevallen waarin een dier overlijdt en er geen oorzaak kan worden toegeschreven aan de fokker of onze zorg, en de klant zelf verantwoordelijk is voor het overlijden, dan is ’t Knaagplein niet aansprakelijk en zal een nieuw dier niet worden vergoed.

Voorwaarden voor garantie in geval van ziekte of overlijden

In geval van ziekte of overlijden van het dier vervalt de garantie volledig als er niet wordt voldaan aan het advies dat is gegeven bij aankoop van het dier of zoals vermeld in de meegeleverde informatie. Voorbeelden hiervan zijn het niet naleven van de richtlijnen voor dierenwelzijn, verkeerde voeding of ongeschikte huisvesting. Het informatieboekje dat u bij de aankoop van het dier ontvangt of de informatie op onze website bevat richtlijnen en aanbevelingen voor het juiste onderhoud van uw dier. Het is essentieel dat deze aanbevelingen worden opgevolgd om de garantie te behouden.

Deze voorwaarden zijn opgesteld met de intentie om zowel de rechten van onze klanten als onze verantwoordelijkheden als leverancier in evenwicht te brengen. Het doel is om eerlijke en redelijke oplossingen te bieden voor verschillende scenario's na de aankoop van een dier. We adviseren klanten om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te begrijpen. Als u vragen heeft of verdere verduidelijking nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Koppelen van dieren

Wanneer wij uw dieren koppelen, streven we ernaar om dit met de grootst mogelijke zorg te doen. Deze procedure kan echter veranderingen in zowel de gezondheid als het gedrag van uw dier met zich meebrengen. Wij adviseren en ondersteunen u in dergelijke gevallen.

Verantwoordelijkheid voor ziekte of gedragsverandering

’t Knaagplein is niet verantwoordelijk voor ziekte of gedragsveranderingen bij uw dier als gevolg van de koppeling. Echter, als dergelijke problemen zich voordoen, bieden wij advies en hulp om u bij te staan. Eventuele verwondingen als gevolg van de koppeling kunnen voorkomen bij sommige dieren. Wij streven ernaar deze verwondingen tot een minimum te beperken.

Gedragsverandering na Koppeling

Het is van groot belang dat klanten zich bewust zijn van het feit dat de gedragingen van een dier kunnen veranderen bij de koppeling met een nieuw maatje. Dit is een normaal aspect van het samenvoegen van dieren.

Verantwoordelijkheid voor ons dier

Wij blijven verantwoordelijk voor het dier dat wij aan het uwe koppelen. Dit houdt in dat we dezelfde zorg bieden aan dat dier als aan onze andere dieren, zoals eerder beschreven bij ziekte van dieren.


Koppelen door de Klant

In gevallen waarin klanten ervoor kiezen om zelf dieren te koppelen, kunnen wij geen garantie bieden dat de koppeling succesvol zal zijn. ’t Knaagplein is niet aansprakelijk voor eventuele ernstige verwondingen die zich voordoen bij de nieuw aangekochte dieren als gevolg van eigen koppeling. Dieren waarvan wij adviseren om ze niet te koppelen vallen ook buiten de garantie.

Deze voorwaarden zijn opgesteld om zowel uw belangen als die van uw dieren als de onze te beschermen. Het koppelen van dieren kan complex zijn, en wij streven ernaar om dit proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. We adviseren klanten om deze voorwaarden goed te begrijpen en te accepteren voordat ze besluiten tot koppeling over te gaan. Bij vragen of zorgen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 

Gedrag en uiterlijke kenmerken van dieren

Wij begrijpen dat gedrag en uiterlijke kenmerken van dieren complex en variabel zijn. Hier volgt een aanvulling op onze algemene voorwaarden met betrekking tot deze aspecten:

Gedrag en Gedragsverandering

Wij willen benadrukken dat wij als ’t Knaagplein geen garantie kunnen geven met betrekking tot het gedrag van onze dieren of eventuele gedragsveranderingen na aankoop. Het gedrag van een dier kan worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder hoe ze worden behandeld, hoe ze worden gehouden en de werking van hormonen. Wij raden klanten aan om zich bewust te zijn van de invloed die hun zorg en interacties kunnen hebben op het gedrag van hun dier.

Uiterlijke Kenmerken

Hoewel we ons best doen om de uiterlijke kenmerken van onze dieren zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en in te schatten, kunnen we geen garantie bieden met betrekking tot veranderingen in haar of tekening van de dieren. Sommige uiterlijke veranderingen kunnen zich voordoen als gevolg van leeftijd, groei, seizoensgebonden factoren of genetische ontwikkeling. We zullen echter ons best doen om deze veranderingen in te schatten op basis van onze expertise.

Castratie bij Dieren

Wanneer u ervoor kiest om uw dier te laten castreren bij ons of u koopt een reeds gecastreerd dier, bieden wij u de volgende voorwaarden en informatie.

Castratieverklaring

Bij elke castratie die door onze dierenarts wordt uitgevoerd, of bij de aankoop van een reeds gecastreerd dier, ontvangt u een castratieverklaring als bewijs van de uitgevoerde castratie door onze dierenarts. Deze verklaring dient als bewijs van de castratie voor uw administratie en kan handig zijn voor toekomstig gebruik.

Verantwoordelijkheid voor Castratie en Complicaties

’t Knaagplein is verantwoordelijk voor de castratie en eventuele complicaties die kunnen optreden als gevolg van de procedure. Onze dierenarts zal zorgdragen voor de castratie en eventuele nazorg. In het geval dat het gecastreerde dier ziek wordt als gevolg van de castratie, dient u het dier terug te brengen zodat onze dierenarts het dier kan onderzoeken en behandelen. Na de behandeling kunt u het dier weer ophalen.

Gedragsverandering na Castratie

Het is belangrijk op te merken dat wij geen garantie kunnen bieden met betrekking tot gedragsveranderingen bij uw dier na de castratie. Gedragsveranderingen kunnen voorkomen na castratie, maar zijn afhankelijk van diverse factoren en zijn niet altijd te voorspellen.

Voorwaarden voor Castratie

Dieren die gecastreerd moeten worden, dienen gezond te zijn bij aankomst en dienen oud genoeg te zijn om gecastreerd te worden. Onze dierenarts zal nagaan of het dier gezond en oud genoeg is om gecastreerd te worden. Wij volgen te alle tijden de aanbevelingen van onze dierenarts op. Als onze dierenarts oordeelt dat het niet raadzaam is om een bepaald dier te castreren, maar de klant wenst dit toch te doen, dan vervalt de garantie en is ’t Knaagplein niet aansprakelijk.

Enting van Konijnen

Wij vinden het belangrijk dat onze konijnen worden beschermd tegen ziekten. Hieronder volgen de voorwaarden met betrekking tot de enting van onze konijnen.

Vaccinatie en Vaccinatieboekje

Onze konijnen worden gevaccineerd door onze dierenarts. De entingsdatum wordt vastgelegd in hun vaccinatieboekje. Dit boekje dient als een gedocumenteerd bewijs van de uitgevoerde vaccinatie. Het vaccinatieboekje ontvangt u bij aankoop van uw dier en is belangrijk voor uw administratie. Daarnaast kan het nuttig zijn voor toekomstige referentie.

Jaarlijkse Vaccinatie

Wij enten onze konijnen eenmalig. Het advies is om de vaccinatie jaarlijks te herhalen. Regelmatige herhaling van de vaccinatie is belangrijk om de bescherming tegen ziekten te handhaven. Wij adviseren klanten om de jaarlijkse vaccinatie niet te verwaarlozen en op tijd contact op te nemen met een dierenarts voor de herhaling.

Beperkte garantie

Het is belangrijk op te merken dat de enting geen absolute garantie biedt dat de konijnen de ziekten niet zullen krijgen. De vaccinatie vermindert echter de symptomen en draagt bij aan de bescherming van de dieren.

Aankoop van een Drachtig Dier:

Hier volgt een aanvulling op de voorwaarden met betrekking tot de aankoop van een drachtig dier.

Terugbrengen van Dieren en Verzorging volgens Onze Instructies

Klanten hebben de mogelijkheid om drachtige dieren terug te brengen naar onze winkel als zij dit wensen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het drachtige dier en de nakomelinge. Het is echter verplicht dat klanten de drachtige dieren verzorgen volgens de door ons verstrekte instructies. Deze instructies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de zwangerschap en geboorte zo soepel mogelijk verlopen en dat het welzijn van het dier wordt gewaarborgd.

Bewustzijn van gedragsverandering en groei

 Klanten moeten zich bewust zijn van het feit dat dracht en bevalling veranderingen kunnen veroorzaken bij het dier, zowel op het gebied van gedrag als groei. Veranderingen in gedrag en groei zijn normale aspecten van de zwangerschap en de bevalling en mogen niet als ongebruikelijk worden beschouwd.

Terugbrengen van Dieren

Om ervoor te zorgen dat de dieren die wij aanbieden altijd een veilig en zorgzaam thuis krijgen, zijn er aanvullende voorwaarden met betrekking tot het terugbrengen van dieren.

Terugbrengen van dieren die niet langer verzorgd kunnen worden:

Als klanten om welke reden dan ook niet langer voor het dier kunnen zorgen dat zij bij ons hebben gekocht, moeten zij het dier terugbrengen naar onze winkel. De kosten verbonden aan het terugbrengen van het dier naar onze opvang komen voor rekening van de klant. Deze kosten kunnen bestaan uit transport- of administratiekosten.

Niet voor Consumptie

Onze dieren mogen onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt voor consumptie. We benadrukken dat onze dieren worden verzorgd en aangeboden als gezelschapsdieren en dat het gebruik van onze dieren voor consumptie onaanvaardbaar is.

Deze aanvullende voorwaarden hebben als doel om ervoor te zorgen dat dieren die niet langer kunnen worden verzorgd, een veilig en liefdevol onderkomen krijgen in onze opvang.

’t Knaagplein is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of ongemakken die voortvloeien uit het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle richtlijnen en instructies worden opgevolgd om zo het welzijn van uw dier te bevorderen.

2012 - 2024 Kleinvee Fokkerij - Deze website is groen gehost 🌎